Zwroty i wymiany

I. Odstąpienie od umowy sprzedaży/zwrot produktów

  1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może wyrazić chęć zrezygnowania z zakupu (tj. odstąpienia od umowy zawartej na odległość) kupionego towaru bez podania żadnej przyczyny.
  2. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym w granicach zwykłego zarządu, tzn. towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Towar powinien być odesłany niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia zamiaru zwrotu.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej sklepu. Do takiej przesyłki należy dołączyć formularz zwrotu - kliknij, aby pobrać formularz (w przypadku braku dostępu do drukarki może być przepisany ręcznie). Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni.

Zwracane produkty prosimy odesłać na adres:
Lagattini
ul. Makuszyńskiego 16b/7 34-500 Zakopane
Towar prosimy starannie zapakować aby uchronić go przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Koszty zwrotu ponosi klient.

II. Wymiana

Aby dokonać wymiany towaru prosimy odesłać produkt na poniższy adres:

Lagattini
ul. Makuszyńskiego 16b/7 34-500 Zakopane

Do przesyłki prosimy dołączyć krótką informację:

  1. Imię i nazwisko + telefon kontaktowy.
  2. Adres na jaki ma zostać odesłany wymieniany produkt.
  3. Wskazówki na jaki rozmiar ma zostać dokonana wymiana.