Warunki reklamacji towarów

  1. Reklamacje, tj. zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową, będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczpospolitej Polskiej. Reklamowane towary należy wysłać na własny koszt lub dostarczyć na następujący adres: ul. Kornela Makuszyńskiego 16b lok. 7, 34-500 Zakopane.
    Formularz reklamacyjny - kliknij, aby pobrać formularz
  2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru z dołączonym potwierdzeniem zakupu.
  3. Potwierdzenie zakupu stanowi paragon zakupu, faktura VAT, wydruk e-maila potwierdzającego złożenia zamówienie w sklepie lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. wydruk potwierdzenia przelewu z banku).
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.
  5. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt sklepu na adres Klienta.
  6. Gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, sklep zwróci Klientowi pełną sumę za wadliwy towar, wraz z dodatkowymi poniesionymi kosztami wysyłki, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.